.NET için Service Control API İstemci Kitaplığı

Service Control API: Hizmet Altyapısı ile entegre hizmetler için giriş kontrolü ve telemetri raporlaması sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Service Control API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ServiceControl.v2.