.NET için Service Consumer Management API İstemci Kitaplığı

Service Consumer Management API: Hizmet Altyapısı hizmetinin hizmet tüketicilerini yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Service Consumer Management API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ServiceConsumerManagement.v1.