.NET için Security Command Center API İstemci Kitaplığı

Security Command Center API: Security Command Center API, bir kuruluştaki öğelerin ve bulguların zamansal görünümlerine erişim sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Security Command Center API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.SecurityCommandCenter.v1beta2.