.NET için Google Search Console API İstemci Kitaplığı

Google Search Console API: Search Console API hem Search Console verilerine (yalnızca doğrulanmış kullanıcılar) hem de URL bazında herkese açık bilgilere (herkes) erişim sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Search Console API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.SearchConsole.v1.