Biblioteka klienta interfejsu Apps Script API dla .NET

Apps Script API: zarządza projektami Google Apps Script i uruchamia je.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Apps Script API i korzystać z biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Script.v1.