Biblioteka klienta interfejsu Cloud Runtime Configuration API dla domeny .NET

Cloud Runtime Configuration API: konfigurator środowiska wykonawczego umożliwia dynamiczne konfigurowanie i udostępnianie zmiennych za pomocą Google Cloud Platform. Możesz też skonfigurować osoby przeglądające i oczekujących, które będą obserwować zmiany w danych i wrócić w zależności od określonych warunków.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Cloud Runtime Configuration API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudRuntimeConfig.v1.