Biblioteka klienta interfejsu Cloud Runtime Configuration API dla .NET

Cloud Runtime Configuration API: umożliwia dynamiczne konfigurowanie i udostępnianie zmiennych przez Google Cloud Platform. Dodatkowo możesz też skonfigurować ustawienia Obserwatorzy i Oczekujący, które będą obserwować zmiany w danych i powtórzyć je zależnie od określonych warunków.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Runtime Configuration API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudRuntimeConfig.v1.