.NET için Retail API İstemci Kitaplığı

Retail API: Cloud Perakende hizmeti, müşterilerin makine öğrenimi, öneri sistemi veya Google Cloud'da üst düzey uzmanlık gerekmeden uçtan uca kişiselleştirilmiş öneri sistemleri oluşturmasını sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Retail API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudRetail.v2beta.