.NET için Resource Settings API İstemci Kitaplığı

Resource Settings API: Resource Settings API, kullanıcıların GCP kaynaklarının (ör. sanal makine, güvenlik duvarı, Proje vb.) birlikte çalışır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Resource Settings API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ResourceSettings.v1.