Biblioteka klienta interfejsu Resource Settings API dla języka .NET

Resource Settings API: umożliwia użytkownikom kontrolowanie i modyfikowanie działania ich zasobów GCP (np. maszyny wirtualnej, zapory sieciowej, projektu itp.) w hierarchii zasobów Cloud.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Resource Settings API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.ResourceSettings.v1.