.NET için Redis API İstemci Kitaplığı için Google Cloud Memorystore

Google Cloud Memorystore for Redis API: Google Cloud Platform'da Redis örnekleri oluşturur ve yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Redis için Google Cloud Memorystore API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudRedis.v1beta1.