Biblioteka klienta interfejsu Google Cloud Memorystore for Redis API dla .NET

Interfejs Google Cloud Memorystore for Redis API: tworzy instancje Redis w Google Cloud Platform i nimi zarządza.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Cloud Memorystore for Redis API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudRedis.v1beta1.