Biblioteka klienta interfejsu API Google Cloud Memorystore for Redis dla platformy .NET

Google Cloud Memorystore for Redis API: tworzy instancje Redis w Google Cloud Platform i zarządza nimi.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Cloud Memorystore for Redis API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudRedis.v1beta1.