Biblioteka klienta interfejsu Google Cloud Memorystore for Redis API dla .NET

Interfejs API Google Cloud Memorystore for Redis: tworzy instancje Redis w Google Cloud Platform i nimi zarządza.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Google Cloud Memorystore for Redis API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudRedis.v1.