.NET için Öneri Aracı API İstemci Kitaplığı

Recommendationer API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Recommendationer API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Recommender.v1beta1.