Biblioteka klienta interfejsu Recommender API dla .NET

Interfejs API usługi polecającej:

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Recommender API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Recommender.v1.