.NET için Recommendations AI (Beta) İstemci Kitaplığı

Recommendations AI (Beta): Artık yeni müşterilere, Recommendations AI işlevlerinin GA sürümünü içeren Retail API'yi kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Retail API'yi etkinleştirmek için lütfen https://console.cloud.google.com/apis/library/retail.googleapis.com adresini ziyaret edin. Recommendations AI hizmeti, müşterilerin makine öğrenimi, öneri sistemi veya Google Cloud'da üst düzey uzmanlığa ihtiyaç duymadan uçtan uca kişiselleştirilmiş öneri sistemleri oluşturmasını sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Recommendations AI'ı (Beta) kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.RecommendationsAI.v1beta1.