.NET için reCAPTCHA Enterprise API İstemci Kitaplığı

reCAPTCHA Enterprise API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak reCAPTCHA Enterprise API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgeleri inceleyin:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.RecaptchaEnterprise.v1.