Biblioteka klienta interfejsu reCAPTCHA Enterprise API dla .NET

Interfejs API reCAPTCHA Enterprise:

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu reCAPTCHA Enterprise API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.RecaptchaEnterprise.v1.