.NET için Pub/Sub Lite API İstemci Kitaplığı

Pub/Sub Lite API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Pub/Sub Lite API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.PubsubLite.v1.