Biblioteka klienta interfejsu Pub/Sub Lite API dla .NET

Interfejs API Pub/Sub Lite:

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Pub/Sub Lite API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.PubsubLite.v1.