.NET için Poly API İstemci Kitaplığı

Poly API: Poly API, poly.google.com'da barındırılan öğelere tüm kullanıcılara okuma erişimi, beyaz listeye eklenmiş hesaplar için poly.google.com adresine yükleme erişimi sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Poly API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.PolyService.v1.