Biblioteka klienta interfejsu Policy Simulator API dla .NET

Interfejs Policy Simulator API: symulator zasad to zbiór punktów końcowych służących do tworzenia, uruchamiania i wyświetlania [powtórz][google.cloud.policysimulator.v1beta1.Replay]. Symulacja „Odtwórz ponownie” to rodzaj symulacji, dzięki któremu możesz sprawdzić, jak dostęp użytkowników do zasobów może się zmienić w przypadku zmiany zasady uprawnień. Podczas „ponownego odtwarzania” symulator zasad ponownie ocenia poprzednie próby dostępu zarówno w ramach bieżącej, jak i proponowanej zasady, a potem porównuje te wyniki, aby określić, jak dostęp użytkowników może się zmienić w ramach proponowanej zasady.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Policy Simulator API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.PolicySimulator.v1beta1.