.NET için Politika Simülatörü API İstemci Kitaplığı

Policy Simulator API: Politika Simülatörü; bir [Replay][google.cloud.policysimulator.v1beta1.Replay] oluşturma, çalıştırma ve görüntüleme için kullanılan uç nokta koleksiyonudur. "Tekrar oynatma", IAM politikanızı değiştirirseniz üyelerinizin kaynaklara erişiminin nasıl değişebileceğini görmenizi sağlayan bir simülasyon türüdür. "Tekrar Oynatma" sırasında Politika Simülatörü, hem mevcut politikaya hem de önerilen politikaya göre geçmiş erişim denemelerini yeniden değerlendirir veya tekrar oynatır ve bu sonuçları karşılaştırarak üyelerinizin erişiminin önerilen politika kapsamında nasıl değişebileceğini belirler.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Policy Simulator API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere göz atın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.PolicySimulator.v1.