Biblioteka klienta interfejsu Policy Simulator API dla .NET

Policy Simulator API: symulator zasad to zbiór punktów końcowych służących do tworzenia, uruchamiania i wyświetlania [Replay][google.cloud.policysimulator.v1beta1.Replay]. „Ponowne odtworzenie” to typ symulacji, który pozwala zobaczyć, jak zmieniłby się dostęp użytkowników do zasobów, jeśli zmienisz zasady uprawnień. Podczas ponownego odtwarzania symulator zasad sprawdza lub odtwarza ponownie wcześniejsze próby dostępu zarówno w ramach bieżącej zasady, jak i zaproponowanej zasady, a następnie porównuje te wyniki, aby określić, jak może zmienić się dostęp użytkowników w ramach proponowanej zasady.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Policy Simulator API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.PolicySimulator.v1.