.NET için Policy Analiz API İstemci Kitaplığı

Policy Analyzer API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Policy Analyzer API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.PolicyAnalyzer.v1.