.NET için Google Play Integrity API İstemci Kitaplığı

Google Play Integrity API: Play Integrity

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Play Integrity API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.PlayIntegrity.v1.