Biblioteka klienta Google Play Integrity API dla .NET

Google Play Integrity API: Play Integrity

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Google Play Integrity API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.PlayIntegrity.v1.