.NET için Google Play Developer Reporting API İstemci Kitaplığı

Google Play Developer Reporting API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Play Developer Reporting API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Playdeveloperreporting.v1alpha1.