Biblioteka klienta interfejsu Google Play Developer Reporting API dla .NET

Google Play Developer Reporting API:

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Play Developer Reporting API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Playdeveloperreporting.v1alpha1.