.NET için Google Play Custom App Publishing API İstemci Kitaplığı

Google Play Custom App Publishing API: Özel Android uygulamaları oluşturma ve yayınlama API'si

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Play Custom App Publishing API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Playcustomapp.v1.