Biblioteka klienta interfejsu People API dla języka .NET

People API: zapewnia dostęp do informacji o profilach i kontaktach.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu People API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.PeopleService.v1.