Biblioteka klienta Cloud OS Login API dla .NET

Cloud OS Login API: umożliwia zarządzanie dostępem do instancji maszyn wirtualnych za pomocą ról uprawnień za pomocą interfejsu OS Login.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud OS Login API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudOSLogin.v1beta.