.NET için OS Config API İstemci Kitaplığı

OS Config API: Sanal makine örneklerinde yama yönetimi, yama uygunluğu ve yapılandırma yönetimi için kullanılabilen işletim sistemi yönetim araçları.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak OS Config API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.OSConfig.v1.