.NET için Organization Policy API İstemci Kitaplığı

Organization Policy API: Org Policy API, kullanıcıların Cloud Kaynak Hiyerarşisi genelindeki GCP kaynaklarında yönetim kuralları yapılandırmasına olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Organization Policy API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.OrgPolicyAPI.v2.