.NET için Google OAuth2 API İstemci Kitaplığı

Google OAuth2 API: [Kullanımdan Kaldırıldı] Diğer Google API'leriyle kullanılmak üzere son kullanıcı yetkilendirme izinleri alır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google OAuth2 API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Oauth2.v2.