Biblioteka klienta interfejsu Notebooks API dla .NET

Notebooks API: interfejs Notebooks API służy do zarządzania zasobami notatników w Google Cloud.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Notebooks API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AIPlatformNotebooks.v1.