Biblioteka klienta interfejsu Network Services API dla .NET

Interfejs Network Services API:

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Network Services API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.NetworkServices.v1beta1.