Biblioteka klienta interfejsu My Business Call API dla języka .NET

My Business Call API: zarządza informacjami o połączeniach biznesowych z konkretną lokalizacją w Google.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu My Business Request API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.MyBusinessBusinessCalls.v1.