Biblioteka klienta interfejsu API do trenowania i prognozowania AI Platform dla języka .NET

Interfejs AI Platform Training & Prediction API: interfejs API umożliwiający tworzenie i używanie modeli systemów uczących się.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu AI Platform Learning & Prediction API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudMachineLearningEngine.v1.