Biblioteka klienta interfejsu Dataproc Metastore API dla .NET

Interfejs API Dataproc Metastore: służy do zarządzania cyklem życia i konfiguracją usług metastore.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Dataproc Metastore API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DataprocMetastore.v1beta.