.NET için Memcached için Cloud Memorystore API İstemci Kitaplığı

Cloud Memorystore for Memcached API: Memcached için Google Cloud Memorystore API, GCP'de Memcached örnekleri oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Memorystore for Memcached API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudMemorystoreForMemcached.v1.