.NET için Manufacturer Center API İstemci Kitaplığı

Manufacturer Center API: Manufacturer Center ile ilgili verileri yönetmek için kullanılan herkese açık API.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Manufacturer Center API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ManufacturerCenter.v1.