Biblioteka klienta interfejsu API Manufacturer Center dla .NET

Manufacturer Center API: publiczny interfejs API służący do zarządzania danymi powiązanymi z Manufacturer Center.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Manufacturer Center API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.ManufacturerCenter.v1.