Usługa zarządzana dla biblioteki klienta interfejsu Microsoft Active Directory API dla .NET

Usługa zarządzana dla interfejsu Microsoft Active Directory API: usługa zarządzana dla interfejsu Microsoft Active Directory API służy do zarządzania usługą o wysokiej dostępności i wzmocnionych zabezpieczeniach, która działa w Microsoft Active Directory (AD).

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z usługi zarządzanej dla interfejsu Microsoft Active Directory API przy użyciu biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.ManagedServiceForMicrosoftActiveDirectoryConsumerAPI.v1beta1.