.NET için Microsoft Active Directory API İstemci Kitaplığı İçin Yönetilen Hizmet

Microsoft Active Directory API için Yönetilen Hizmet: Microsoft Active Directory API İçin Yönetilen Hizmet, Microsoft Active Directory (AD) çalıştıran yüksek düzeyde kullanılabilir ve sağlamlaştırılmış bir hizmetin yönetiminde kullanılır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Managed Service for Microsoft Active Directory API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ManagedServiceForMicrosoftActiveDirectoryConsumerAPI.v1.