.NET için Cloud Logging API İstemci Kitaplığı

Bu kitaplık hâlâ desteklense de özellikle yeni projelerde Cloud Logging için yeni Cloud İstemci Kitaplığı'nı denemenizi öneririz. Yükleme ve kullanım ayrıntıları için Cloud Logging Kitaplıkları'na bakın.

Cloud Logging API: Günlük girişleri yazar ve Cloud Logging yapılandırmanızı yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Logging API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Logging.v2.