Biblioteka klienta interfejsu Local Services API dla .NET

Local Services API:

Ta strona zawiera informacje, jak zacząć korzystać z interfejsu Local Services API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Localservices.v1.