.NET için Kitaplık Aracısı API İstemci Kitaplığı

Library Agent API: Basit bir Google Example Library API'sidir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Library Agent API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere göz atın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Libraryagent.v1.