.NET için Bilgi Grafiği Search API İstemci Kitaplığı

Bilgi Grafiği Arama API'sı: Varlıkları Google Bilgi Grafiği'nde arar.

Bu sayfa, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Bilgi Grafiği Arama API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler içerir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Kgsearch.v1.