.NET için Google Keep API İstemci Kitaplığı

Google Keep API: Google Keep API, kurumsal ortamda Google Keep içeriğini yönetmek ve bulut güvenliği yazılımları tarafından tespit edilen sorunları çözmek için kullanılır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Keep API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Keep.v1.