.NET İçin Dizine Ekleme API'si İstemci Kitaplığı

Dizine ekleme API'si: Web sayfalarınız değiştiğinde Google'ı bilgilendirir.

Bu sayfada, .NET için Google API istemci kitaplığını kullanarak dizine ekleme API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki dokümanlara bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Indexing.v3.